Lyssnar till det förflutna - tar framtiden i handen          

                                         

För oss äldre och andra som inte längre kutar  runt på friska ben är rullatorn en gudagåva. Med hjälp av den kan vi nog uppnå de flesta kriterierna för en god livskvalitet: social gemenskap, fysisk rörlighet och meningsfullhet. Vi kan ta oss till träffen, vi kan få daglig motion, vi kan delta i det som berikar vår vardag. 

 För allt det där kan vi tacka Aina Wifalk från Västerås. I 20-årsåldern 1949 drabbades hon av polio och måste avbryta utbildningen till sjuksköterska. Som kurator vid Ortopeden vid  Västerås lasaretts uppfann  hon manopedem, ett redskap för tränin av armar och ben.

På 60-talet då hon under tjugo år använt käpp/krycka för att förflytta sig fick hon idén till rullatorn som ganska snart förverkligas som det hjälpmedel vi  nu använder. 

Wifalk tog inte patent på sin uppfinning men fick royalties, medel hon i sitt testamente överlät på Costa del Sol, dem spanska anläggning där så många fått och får rehabilitering och bot.

I I dag förskrivs över en halv miljon rullatorer bara i Sverige varje år. Den används i hela världen, med det träffande namnet Walker: av walk= gå.  Och allt detta tack vare en kvinna som hade oturen få polio och gjorde en uppfinning miljoner får njuta frukten av.

 

Här i Skaraborg har vi synskadade förmånen få hjälp genom Stiftelsen Synskadades Vänner. Projektet Livskvalitet inleddes förra året  och rullar nu på med i höst 36 timmars s k synsällskap fram till årsskiftet. Vi hoppas förstås på förlängning.

Stiftelsen som från början bildades med medel ur Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd  för främjande av forskning om och hjälp för synskadade har sedan dess  vuxit genom donationer och liknande. Av avkastningen  delas 80 procent ut till Synskadades Riksförbund och dess distrikt- och lokalföreningar.

Projektet har fått en dubbel effekt: delsfår  får pigga pensionärer som känner att de ännu inte gjort sitt får  jobb via Veteranpoolen, dels får vi med synproblem  konkret hjälp med varjehanda.

Det kan gälla skjuts och hjälp till affären , vårdcentralen och banken,   Att fylla  i blanketten och det förargliga OCCR-numret, sy i knappen, göra utflykter i närområdet.. I samarbete med distriktet anordnas träning med den vita käppen. Hjälp med ioch suppor för  mobil och dator är annat som erbjuds för att öka livskvaliteten hos oss med nedsatt syn.


 

Vid en s k syndag i våras deltog drygt 200 från Skaraborg. Ett uppskattat inslag var info om och demonstration av hjälpmedel  och föredrag om bl a forskning om synnedsättning.