Dunkla tanken sluten

bortom ordens flöde,

förvrängd som i ett splittrat spegelglas.

Bubblar orden,

sticker, stinger,

strävar för att hinna tankens ström.

Minne lagt till minne,

oförrätt till oförrätt

hopade i sinnets skrymslen.

Siktas orden,

sovras, sållas

bygger för att skyla självets vara.

Snubblar orden,

solkar, smusslar,

 sticker för att finna själens blottor.

Aldrig finner strömmen

tankens fåra