Han är gammal nu greve Per Brahe, Herre till Wisingsborgs grevskap och grundare av staden Brahe-Grenna. Han har tre år kvar att leva, orken tryter och ingen finns kvar att lämna över det gagneliga värvet till.

Bondsonen Olof Fornander har nyligen kommit tillbaka från prästseminariet i Åbo och tillträtt sitt gäll. Han är en lisa för den gamle greven, som tog hand om honom som späd och lät honom studera.

Olof vill gå sina egna vägar. Hans leksyster från barnaåren är hans förtrogna. Marike Voss är numera krögare på Tavernan Två Liljor. Hon hoppas på något mer från hans sida men ingenting blir som hon tänkt sig.

Berättelsen om greve Brahe och hans skyddsling fick sin upprinnelse i en grav efter en Olof Fornander på Grenna kyrkogård. En skylt över en port i Grenna med texten Två Liljor fick bli hemvist för Marikes taverna. Andra personer passerar förbi, somliga av dem fanns en gång, andra är produkter av författarens fantasi..

.