Sedan 70-talet har jag mediterat on and off under årens lopp. Är det så att meditation  verkligen fungerar eller är det inbillning?

Dagar utan meditation är dock mer stressfyllda:någonting fattas! Därför fortsätter jag.

De där tjugo minuterna morgon och kväll tycks alltså fungera. Jag blir mer harmonisk, mindre stingslig, lugn, mer kreativ och hittar lösningar på problem. 

Kan alltså konstatera att tekniken är effektiv för ett mer harmoniskt liv.