Tre personer kommer till tals i de här böckerna. Två av dem har levt och verkat medan den tredje delvis är en produkt av författarens fantasi. 
Runt dem trängs alla de andra, de många som får betydelse  i deras liv på gott och ont.

 Jennys värld:.
 En ung lärarinna får sin första tjänst i en småskola på landet år 1921. I den avlägsna byn möts hon av misstro och fördomar. Ett planerat giftermål går om intet och för att undfly en bister verklighet finner hon tröst i sina allt mer närvarande fantasier fram till det mörka slutet.

 Johan Risbergs värld:
Under 1740- och 50-tal målade Johan Risberg många kyrkor i Västergötland. I skrönor och dokument, skisser och bilder finns spår av en säregen person. Han var stursk och stolt och ilsken på de borgare och bönder som inte förstod. Med tiden blev han smått förmögen men allt rasade samman i en förödande brand år 1759.

Olof Fornanders värld:

    

I den lilla staden Brahe-Grenna härskar greve Per Brahe. Hans skyddsling Olof Fornander kommer åter som präst efter studier i Åbo. Greven väntar otåligt på hans hemkomst och det gör också hans leksyster från barndomen Marike, som nu är välbeställd krögerska. När Olof försöker hjälpa en pojke, som hamnat i fångkällaren på Visingsborg drabbas han av grevens vrede. I romanen möter vi borgare och bönder, fogdar och uppsyningsmän, adel och gemena, drängar och pigor i staden så som den kanske tedde sig för 350 år sedan.

                             

                               På följande sidor ges mer information om böckerna.