Med våren strömmade vatten i floder och åar. Solen sken och snön hade förvandlats till sörja. På grindstolpen till en gård såg barnen  två tvära streck. De visste att det betydde en god gård och de 

hade rätt.  Mätta i magen somnade de i fållbänken den natten men utanför hände något.

Smakprov:

En förfärlig syn mötte dem. Ån brusade svart och isstycken kastades upp på land som vore de småsten. Vattnet steg och närmade sig fähuset. Mannen skrek åt barnen att ta ut kritterna. Johannes halkade och satte sig i en driva men fick till sist upp djuren på tunet....

Han fick bistå med sandsäckar framför fähuset och stretade och kånkade så svetten rann. Över axeln såg han hur Malin drogs med av en tacka. Hon halkade ner för slänten och fördes bort av det brusande vattnet.  Innan Johannes hann blinka kastade sig mannen i och fick tag i hennes kjortel. Hon hostade och spottade i hans armar....