Johan Risberg

målade många kyrkor i 

Västergötland.

 De flesta är borta nu men i Skövde museums samlingar finns en skissbok av hans hand. 

Trots att bilderna i den är över  200 år gamla är färgerna lika klara ännu. 

I dokumentär-romanen Kyrkomålaren skildras hans liv och gärning.

Han föddes 1713 och visade tidigt anlag för att rita och måla. I naturen fick han inspiration och i skissboken finns bland förslag och förlagor för kyrkorna också bilder av blommor och fåglar. Skisserna tyder på att han målade dessa ute i naturen och inte efter förlagor, som var vanliga bland kyrkomålarna i tiden. Som gesäll och senare mästare hade han också uppdrag på herrgårdar och bland borgare

Hans liv blev stormigt och själv var han en sammansatt person, snar till vrede och utbrott när han mötte motstånd och ovilja. Särskilt sockenmännen var en ständig källa till bekymmer när det gällde arvoden för uppdragen. Han blev framgångsrik och ganska förmögen men allt raserades i en stadsbrand 1759 och  fram till sin död 1779 levde han i armod och fattigdom..

Kampanjpris inklusive frakt 65:- :  campbellmaria45@gmail.com