Har löjtnant Lagerwall installerat en järnspis i våningen vid torget? Hans husmamsell Maria konstaterar att pigan Sara tuppat av dagen innan framför spisen. Hon hade tvingats hälla flers skopor vatten på henne innan hon kom sig.

.Hade hon i stället sagt framför "härden" hade köket fortfarande haft öppen härd och matlagning i  

trefotsgryta.

 En järnspis var inte billig. Löjtnanten hade dålig ekonomi och  hade fått avsked från Smålands Regemente sedan han skadats vid en tävlingsritt på Skillingaryd.Nu hankade han sig fram som notarie på Hovrätten. Han var en flitig vitraspelare på värdshuset Trägårn och patron Svendelius på Bunnen hade flera  lånereverser på honom. 

.Kanske eller kanske inte fanns där en järnspis i löjtnantens våning. Jag har valt att så var fallet för att underlätta för Maria som varit i löjtnantens tjänsti sedan Cecilias mor dött i barnsäng.

.Föreningen för Byggnadsvård konstaterar::

Det första patentet på slutna spisar – där elden är innesluten i en gjutjärnskonstruktion och som konsekvens härav kräver särskilda kokkärl med flänsar – togs 1831 av manufakturist Sjöberg. Den första verkstaden som tillverkade gjutjärnsspisar var Bergsunds och Owens verkstäder i Stockholm. Från 1840 tillverkade även Motala Verkstad helgjutna spisar. i gjutjärn

På bilden: jJrnspis tillverkad omkring 1840.