.

Jenny Ahlström har fått sin första tjänst som lärarinna i en småskola på landet.

Det är 1920-tal och misstro och fördomar möter henne i socknen där "alla känner alla" och hon som en främmande fågel inte  passar in.

Ett planerat giftermål med Harry går om intet. Också han har sina demoner att brottas med.

Båda blir offer för omständigheter de egentligen inte  kan råda över.

Jennys strategi för att klara av en vardag utan något ljus i sikte blir att gå in i en fantasivärld. Där finner hon tröst fram till det mörka slutet.

I romanen skildras de sista månaderna i Jennys liv med blickar tillbaka på en tid då hon ännu hoppades på en framtid.

Noteringar i ett skrivhäfte ikom att bli upprinnelsen till berättelsen om Jenny. Här möter vi en kvinna fången i sin tids värderingar om vad som är tillåtet eller inte. Så annorlunda mot det som gäller i våra dagar eller finns där ändå likheter mellan då och nu?

Beställ på campbellmaria45@gmail.com: 100 kr, fri frakt, omgående leverans.

B