Utsikt över Gränna omkring år 1700  efter en gravyr av Erik Dahlberg i praktverket ''Svecia Antiqua et Hodierna'',
Den 24 januari 1652 signerade greve Per Brahe d y privilegiebrevet för sin stad Gränna.

Här erbjöds väl befryndade och ärbara burskap och tomt om en åttling god jord, skattefrihet  frimarknader och andra förmåner.

Några år tidigare hade han som generalguvernör i Finland där grundat Brahestad vid kusten i Österbotten utifrån samma premisser, en feodal stad av tysk modell. 

Brahe- Grenna kom att bli en blomstrande liten stad under grevens hägn och spira. Det var med grevens egna ord en stad som sökte sin like i Svea rike.

Guffar i romanens titel är synonymt med greven. Så ville han kalla sig och framstå för sina invånare, faderlig men också sträng och den som  bestämde i alla livets skiften.

I berättelsen om den lilla staden vid Vätterns strand möter vi ett rikt persongalleri av  borgare och madamer, tiggare och fogdar, pigor och drängar, tullare och uppsyningsmän, unga och gamla och alla är de underställda Guffar där uppe på Gudsbacka, som han kallade  det slott han lät bygga ytterst på klippan ovanför. 

Den unge Olof Fornander har år 1677 kommit tillbaka till hemorten som präst efter studier vid grevens akademi i Åbo i Finland.

Greve Brahe är en av dem som otåligt väntar på hans hemkomst. Han tog hand om honom som liten och lät honom studera.

Greven har nu tre år kvar att leva. Han är skröplig och ensam sedan alla hans egna gått ur tiden. 

Också Olofs leksyster från barndomen  Marike Voss längtar efter honom och hon hoppas också att något äntligen skall bli sagt mellan dem.

Marike är numera välbeställd krögerska på tavernan Två Liljor. Där sitter hon med grevens goda minne sedan hennes mor Vilma lyckats utverka grevligt tllstånd att driva krog för sin ogifta dotter.

Problemen hopar sig för den unge prästen då han försöker rädda en pojke som hamnat i fångkällaren på Visingsborg efter en silverstöld. Olof drabbas av sin välgörares vrede och riskerar att förlora sitt gäll, d v s sin tjänst som präst.

Berättelsen utspelar sig under året 1677 och det avslutande kapitlet tre år senare.

Författarens inspiration till den här berättelsen är en gravsten över en Olof Fornander på Gränna kyrkogård och skylten "Två Liljor" i porten till en fastighet i staden.

Romanen finns som e-bok på Adlibris och Bokus.