"När döden kom" är arbetsnamnet på min nya roman under arbete.Titeln täcker de förhållanden som rådde när staden Jönköping drabbades av koleran år 1834. Staden hade vid denna tid cirka 4.000 invånare och en tredjedel av dem föll offer för farsoten.

Min strävan är att försöka skildra människors beteenden under en katastrof. 

Detskulle kunna vara giltigt i dag liksom det var då. 

Somliga flyr för sitt liv och andra väljer att stanna kvar och försöka rida ut stormen. En och annan skyller på grannen eller någon annan i närheten. Några ser en möjlighet att tjäna på förödelsen medan andra gör sitt yttersta för att bistå och hjälpa sina medmänniskor.