Han är underskön Anders Collberg och en uppburen skådespelare i huvudstaden. Det sägs att alla kjoltyg faller som furor för hans apparition. En dag i augusti år 1834 kommer hans teatersällskap till Jönköping. Han är 32 år gammal och hade några år tidigare på Kungliga Teatern i Stockholm  firat sina första triumfer i rollen som Rudolf i stycket Korsfararne av Joseph Martin Kraus 

Den unga flickan Cecilia Lagerwall hade tillsammans med sin far bevistat  föreställningen i Stockholm. När Collberg tre år senare kommer till Jönköping är hon fylld av förväntan. Hon minns hur hon på Berns blev presenterad för aktören sedan hennes far råkat på sin gamle vän från ungdomsåren sällskapets ledare Ulrich Torsslow. Under alla år har hon i hemlighet bevarat en siluett av Anders Collberg och nu skall hon kanske få träffa honom.

En planerad soaré i det Lagerwallska hemmet blir inställd eftersom Collberg insjuknat och ligger för ankar i logiet på väster.Han har drabbats av Cholera Morbus och efter några dagar har sjukdomen smittat de som varit i kontakt med honom och de som av nyfikenhet vallfärdat till hans lik som ligger på lit de parade på madam Grindevalls härbärge.