Min nya bok i vardande "När döden kom" handlar om några veckor för 184 år sedan då kolera dödade en sjättedel av befolkningen i Jönköping. Jönköping är "min stad" och i romanen försöker jag skildra vad som hände och framför allt hur människorna i den lilla staden påverkades, hur de upplevde farsoten och hur de försökte skydda sig mot den. 

                                                 Bakgrunden

Då en sjukdom liknande kolera nådde Göteborg en sommar år 1834 ansågs den till en början som inte smittsam. Myndigheterna dröjde med att ge offentlighet om sjukdomens natur och snart var det för sent. Inte förrän det bestämdes att en skrivelse och en bön mot kolera skulle läsas upp i kyrkorna blev det klart för alla att det var fråga om den dödliga koleran. Sundhetskollegiet, föregångare till Medicinalstyrelsen, gav till en början lugnande försäkringar och framhöll betydelsen av sunda födoämnen, ordentlighet, lugn och som det heter "måttfullhet i lefvnadssättet".

 Också tidningarna förnekade i början att det verkligen var kolera som drabbat Göteborg. Det rörde sig endast om sommarsjuka eller puken, menade t ex det ledande regeringsorganet Svenska Minerva. Den 8 augusti hette det bl a att sjukdomens våldsamma framfart berodde på skräcken och oredan hos allmänheten samt hettan i väderleken.  Senare konstaterade tidningen  att det alldeles säkert inte var kolera.( Wilkipedia)

Dessa lugnande försäkringar till trots spred sig sjukdomen blixtsnabbt  bl a via den nyinvigda Göta Kanal,som  öppnats i hela sin längd två år tidigare. 

Särskilt hårt drabbades just Jönköping där en sjättedel av stadens befolkning dog i epidemin. Som förklaring angavs bland annat ”sedefördärvet, atmosfärens mättnad med främmande ämnen och spänningsförhållandet mellan solen och jorden”.

I romanen förekommer verkliga personer som landshövding Lars Hierta, borgmästare Jonas Asker och skådespelaren Anders Collberg. Han var den förste att drabbas sedan ett teatersällskap anlänt till Jönköping och kom att följas av många fler.

 Personer skapade ur fantasin är löjtnant Lagerwall och hans dotter Cecilia, värdshusvärlden Hwitfeldt, skådespelarna Ulrich Torsslow och Hawqin Hagberg, pigan Lava och madam Grindevall bland många andra. I kommande inslag följer jag hur berättelsen växer fram så sakteliga till den planerade utgivningen nästa år.


  .