Kyrkomålaren Johan Risberg

målade under mitten av 1700-talet många kyrkor i Västergötland.

Som gesäll och senare mästare hade han uppdrag också i borgar-

hem och på herrgårdar runt om i landskapet. På Skövde museum

förvaras en sk ritebok, d v s en skissbok med studier och förlagor

till hans målningar.

I  den här boken

tecknas ett porträtt av Johan Risberg och hans tid. Han var att döma av de

källor som finns en säregen natur; stursk och stolt, ganska förmäten och ilsken på

de uppdragsgivare som inte förstod hans måleri.

Johan Risberg blev smått förmögen med tiden tills allt raserades i en förödande

brand i september månad 1759.

På följande sidor finns prov på hans bilder samt utdrag ur berättelsen om honom.


Boken kostar 100 kr och skickas fraktfritt. 

Maila campbellmaria45@gmail.com för beställning.