.

I

Samiras Baklava

så rasande söt,

så sockrig,

så smältande smaklig.

Så sjunger Samira

en sångstil det forna

med mjölfläck på hakan

och kavel i hand.

Degen är skir

som barndomens slöja.

Som hinnan kring fostret 

så tunn skall den vara.

Håll upp den! Håll fram den !

- säg duger den nu?

Den gamla bak dörren,

så sträng mot Samira,

 så stram mot den unga.

Så längtar Samira

och tårarna trillar i degen ännu.