Än en gång ägnar sig Tidaholms kommun åt att vräka ner träd. Den här gången i parken utanför Skolgatan.

Varför?

Åt nordost fanns här en skyddande ridå, som silade solljuset på morgonen, en ridå som gav skugga åt promenerande, som var ett fint blickfång.

Nu är det skövlat.

Förmodligen är argumentet, som vanligt, att träden var gamla och att nya (?) eventuellt skall planteras.

Dock, det tar minst femtio år för ett träd att växa.  Genom trädens gröna lövmassa skapas en miljö som gynnar vår hälsa, träden som blickfång ger oss känslan av välbehag.