Tillsammans är i mitt tycke ett härligt begrepp.

I vår kommun med knappa 13.000 invånare finns nog känslan av tillhörighet och till och med gemenskap hos ganska många.  Alla känner alla och det här med medborgarinflytande är genomfört om än i teorin. Medborgarförslag och motioner från oppositionssidan godkänns inte så ofta men t o m en gräsrot har ändå möjlighet att göra sin röst hörd, tas på allvar och hens idé och förslag behandlas seriöst och utredas.

I dagarna har kommunen startat ett projekt, som förhoppningsvis kommer att  öka på invånarnas känsla av att deras åsikter tas på allvar och kanske t o m kan göra skillnad. 

 Medborgardialog

I går gick startskottet för Översiktsplanens medborgardialog och det skedde med invigning av en lokal på Torggatan 3 med politiker och tjänstemän närvarande

Torggatan 3 i Tidaholm

Lokalen skall vara vara öppen och bemannad kl 10-13 alla onsdagar och lördagar under våren  till och med den 27 maj.

Syftet är att samla in så många förslag, tankar och synpunker som möjligt om hur Tidaholms kommun ska planeras och utvecklas till år 2030.


Inte så dumt och nu är det upp till oss att tycka till och engagera oss i vår kommuns framtid