I Jönköpings Tidning i början av augusti 1834 upptäcker den unga Cecilia Lagervall en notis om att ett teatersällskap från huvudstaden skall inträffa i staden. Notisen får henne att minnas en afton tre år tidigare då hon presenterades för den uppburne aktören Anders Collberg. Sedan dess har hon bevarat en siluett av honom i sin byrålåda.

Några veckor senare har tillvaron  i den lilla staden stjälpts över ända. Tidningen (bilden) berättar om den farsot som drabbade en tredjedel av stadens invånare med döden.

Om vad som hände under dessa dagar skildras i min kommande roman När döden kom.

I ett rikt persongalleri möts här de människor som drabbades. Somliga av dem har autentiska namn, andra inte.

 Samtligas göranden och låtanden är till alla delar produkter av min fantasi..