Den frös i natt stackaren men repade sig. Tänk vilken kraft!

Men nu skall väl ändå frostnätterna vara förbi!

Denna dag är det vårdagjämning och  Bondepraktikan har mycket att säga om det och om månaden mars

då man skall:

1. sig ofta tvätta och bada

2.Är godt att bruka söt dryck men akta sig väl för kall dryck

3. Är godt att sig åderlåta, dock icke på ditt tummelfinger (tummen)

4. I Vädurens tecken är godt att handla med herrar, att vandra, att köpa varor och arbeta uti eld.

Praktikan siar också om vädret kommande dagar och säger att

1. På en torr mars följer ofta en vacker vår

2. Kalla nätter i mars åtföljs av våta dagar eller dagar med snö och köld

3. Om man hör åskan i mars väntar snö i maj

4. Regnar det i mars blir det regnigt i juli

5. Om göken gal och vildgässen flyger och storken bygger bo kan man hoppas på en vacker vår

6. Marsblom är inte bra, aprilblom är hälften bra och majblom är alldeles bra

7. Om det regnar i morgon, som är Sankta Benedikts dag, blir våren mycket våt

8. Om Våffeldagen eller Vårfrudagen, den 25 mars,  är klar blir året godt men fryser det på natten blir det frost i 40 nätter.

Den som är född i Vädurens tecken  (21 mars till 19 april) är enligt astrologerna energisk och effektiv, älskar utmaningar, är självsäker och entusiastisk, modig och frispråkig

men också: dominerande, självisk och saknar tålamod

Tro det den som vill!