En sida om att
skriva, skapa, läsa, lära
 

och

om stort och smått, vitt och svart, gammalt och nytt, svårt och lätt, rätt och fel, sagt och gjort.....